Trang web này chứa nội dung dành cho người lớn. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên (hoặc độ tuổi trưởng thành theo quy định pháp lý của khu vực bạn sinh sống hoặc nơi bạn truy cập trang web này) để truy cập. Không truy cập nếu bạn bị xúc phạm bởi nội dung khiêu dâm hoặc thấy những hình ảnh như vậy là phản cảm.

Tôi không đồng ý,

Nhà cung cấp nội dung, Phòng ghi hình, Diễn viên

Cảm ơn bạn vì đã hứng thú với simfonia-cards.ru và những dự án, chương trình, và công ty của chúng tôi. Chúng tôi luôn chào đón các cơ hội giúp tạo ra những nền tảng mới và những đối tác mạng lưới mới cho các dự án tương lai. Hãy thoải mái gửi email cho chúng tôi với những đề nghị, ý tưởng, nội dung, diễn viên mới, hoặc bất kỳ điều gì có thể mang lại lợi ích cho chúng tôi.

Chúng tôi luôn tìm nhà cung cấp Nội dung, Phòng ghi hình, Diễn viên mới. Hãy điền vào mẫu sau để liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi làm việc cật lực để trả lời tất cả email ngay khi chúng tôi nhận được chúng, vậy nên hãy email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi, bình luận, và đề nghị của bạn một cách nhanh nhất có thể.

Cảm ơn bạn đã đọc,
Đội ngũ simfonia-cards.ru.

Liên hệ Chúng tôi