Trang web này chứa nội dung dành cho người lớn. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên (hoặc độ tuổi trưởng thành theo quy định pháp lý của khu vực bạn sinh sống hoặc nơi bạn truy cập trang web này) để truy cập. Không truy cập nếu bạn bị xúc phạm bởi nội dung khiêu dâm hoặc thấy những hình ảnh như vậy là phản cảm.

Tôi không đồng ý,

Biểu mẫu yêu cầu xóa nội dung

BÁO CÁO VỀ NỘI DUNG LẠM DỤNG HOẶC BẤT HỢP PHÁP

Trang web của chúng tôi xử lý nghiêm túc mọi yêu cầu xóa nội dung, do đó nhóm hỗ trợ của chúng tôi làm việc 24/7 để nhanh chóng xử lý và xóa tất cả nội dung vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Xin nhớ rằng: mỗi báo cáo được bảo mật nghiêm ngặt. Khi ai đó báo cáo nội dung, người dùng đã đăng nội dung đó sẽ không nhận được bất kỳ thông tin nào về người báo cáo.

Điền vào biểu mẫu bên dưới, trong trường hợp bạn là nạn nhân hoặc nhận thấy nội dung mà bạn biết bao gồm:

  • Sản xuất và/hoặc phân phối hình ảnh của bạn mà không có sự đồng ý của bạn (bao gồm những thứ như: tống tiền, nội dung khiêu dâm không được sự đồng ý, bóc lột, v.v.);
  • Nội dung tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ IP, v.v.);

Hoặc theo bất kỳ cách nào khác nội dung lạm dụng và/hoặc bất hợp pháp.

Trước khi bạn tiếp tục, chúng tôi muốn bạn biết về các cách khả thi khác, có thể phù hợp hơn tùy thuộc vào tình huống:

  • Trong trường hợp bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền, vui lòng sử dụng biểu mẫu yêu cầu gỡ nội dung DMCA hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ
  • Tham gia cộng đồng của chúng tôi để gắn cờ bất kỳ nội dung không mong muốn, không phù hợp hoặc có thể vi phạm nội dung Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi trân trọng từng ý kiến! Vui lòng gửi phản hồi của bạn và liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại

Vấn đề có liên quan đến vi phạm bản quyền không?
Bạn đã đồng ý để nội dung này được đăng tải chưa?

Xin lưu ý rằng việc lạm dụng quy trình yêu cầu xóa nội dung này có thể cản trở khả năng nhóm hỗ trợ của chúng tôi xử lý các yêu cầu hợp lệ.

Chữ ký số

Nhập thông tin được yêu cầu bên dưới để hoàn tất việc điền vào biểu mẫu yêu cầu.
Ooops, có lỗi xảy ra
Cảm ơn bạn
Phản hồi của bạn đã được gửi