เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (หรือบรรลุนิติภาวะแล้วภายใต้เขตอำนาจศาลที่คุณพำนักอาศัยหรือสถานที่ที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้) เพื่อเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว อย่าเข้าถึงเว็บนี้หากคุณไม่ต้องการสื่อลามกอนาจารหรือดูภาพที่ไม่เหมาะสม

ฉันไม่ยอมรับ

18 U.S.C. 2257 ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูล

simfonia-cards.ru สอดคล้องกับ 18 U.S.C. 2257 และข้อบังคับที่ได้มีการประกาศใช้ขึ้น

นางแบบทุกคนที่ปรากฏในภาพที่แสดงถึงพฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นจริง (ตามที่ระบุใน 18 U.S.C. 2256) หรือมีอยู่บนเว็บไซต์นี้มีอายุอย่างต่ำสิบแปด ณ วันที่ถ่ายทำ การแสดงภาพอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ได้รับการยกเว้นจากข้อปฏิบัติในการเก็บบันทึกข้อมูลของ 18 US.C. 2257 เพราะการแสดงภาพเหล่านั้นมิได้ประกอบไปด้วย "พฤติกรรมทางเพศที่ชัดเจน" ตามที่ระบุไว้ใน 18 U.S.C. 2556 หรือเป็นการจำลองพฤติกรรมทางเพศหรือได้รับการยกเว้นเพราะถูกสร้างขึ้นก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

เจ้าของและผู้ปฏิบัติการของเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหลัก (ตามที่ระบุไว้ใน 28 C.F.R. 75.1(c)(2)) ของเนื้อหาภาพที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามในความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการไม่ให้ผู้เยว์ปรากฎบนเว็บไซต์ simfonia-cards.ru simfonia-cards.ru ไม่ได้พึ่งพาเพียง 18 U.S.C. 2557 เท่านั้น การแสดงตัวเป็นผู้อื่นและดังนั้นอาจมีการคัดลอกบันทึกอายุของผู้ที่แสดงเนื้อหาทางเพศที่เกิดขึ้นจริงในเว็บไซต์นี้

simfonia-cards.ru จะไม่เปิดเผยบันทึกเหล่านี้ให้กับผู้ใดก็ตามที่มิใช่ทนายความของสหรัฐอเมริกาหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวหรือตามที่จำเป็นโดยการใช้กฎหมาย ในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ 18 U.S.C. 2257, simfonia-cards.ru ใช้ภาษาธรรมดาของกฎหมายและคำตัดสินที่มีเหตุผลเป็นอย่างดีของ United States Court of Appeals for the Tenth Circuit in Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998) ซึ่งถือว่าหน่วยงานที่ไม่มีบทบาทในการ "ว่าจ้าง, ทำสัญญา, จัดการหรือจัดการเรื่องที่มีส่วนร่วม" ของนางแบบหรือนักแสดงจะได้รับการยกเว้นจากข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูลของ 18 U.S.C. 2257